השליחים של חנוכה - ושלך


1 דקות קריאה
24 Dec
24Dec

היא מתוכננת, יזומה, הגלות.

כולל הכל - הסבל, הבדידות, השמד, ההריגות, החושך.

היא לא נוצרה בטעות, בגלל כח כזה או אחר,

היא לא סטייה מהמקור, היא נבראה, בדיוק כמו האור על ידי ה'.


גלות מצרים, בבל, פרס, יון,

ואלו של ימינו: אדום וישמעאל.


גזרות, עלילות דם, ת"ח ות"ט ופרעות, ושואה ומחנות. מבחוץ שיכלה החרב ובחדרים -  

אימה.


אבל - ביחד איתה נטמנה גם הישועה.

לפעמים קטנה, בלתי נראית, 

מטושטשת בהתחלה, ומתבררת באיטיות,

ורק אחרי תקופה אפשר היה לראות בבירור את האור שלה.


בד בבד עם החושך האיום הקב"ה טומן לנו בכל דור - זרע של אור.


על הפסוק: "לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם" כתוב בגמרא:

"במתניתא תנא לא מאסתים בימי כשדים, שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה. 

ולא געלתים בימי יוונים, שהעמדתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיה כהן גדול

לכלותם בימי המן שהעמדתי להם מרדכי ואסתר, 

להפר בריתי אתם בימי פרסיים שהעמדתי להם של בית רבי וחכמי דורות 

כי אני ה' אלהיהם לעתיד לבוא שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם".

(תלמוד בבלי, מגילה, י"א, א')


ביחד עם יצירת החושך העבה, הקב"ה זרע את האור שבסוף.

ביחד עם המכה הוא שיגר לנו רפואה.


גם בגלות שבימינו - 

עם כל הסבל, היתמות, האובדן, המחלקות המלאות בבתי החולים,

וסיפורי האובדן האחרונים, הבלתי נתפסים.


וגם בגלויות הפרטיות שלנו - 

בדידות, עצב, כאב, כעס, פחד, ריחוק.

ה' מפזר לכל אחד ואחת מאיתנו קרן של אור, שנבראת יחד עם החושך עצמו.


שליחים מיוחדים שהקב"ה מעמיד לנו - 

שעוזרים לנו לעמוד על הרגליים.


שנצליח, תמיד, גם בתוך החושך הפרטי - 

למצוא את השליחים שנוצרו במיוחד בשבילנו.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.