שבריריות הסוכה - חוסן החיים


1 דקות קריאה
29 Sep
29Sep

נדמה שאין מתאים יותר מהמסר של הסוכה, לימינו אנו.

שבריריות. ארעיות. עולם חסר יציבות. עולם שכל מה שנותר לנו בו, זה להיאחז בארבע דפנות של אמונה, וסכך שמציצים בו כוכבי השמיים, שמאירים את העולם שלנו, החשוך.

את המסר הזה בדיוק מעביר רש"ר הירש, במילותיו שנדמה כאילו נכתבו היום. אלינו, החוגגים בסוכות תשפ"א.

"חג הסוכות... חל בתקופת שנה שבה מסתיימת עבודת הקציר, ועתה אחת מן השתיים; או שביתך ואסמך מלאו תבואה ושוב אין אתה נושא עיניים לשמים ומייחל לברכה ממעל, ברכת היבול כבר אגורה אצלך, ואתה מתמוגג מנחת ומצפה לקראת החורף בשוויון נפש... 

או שמא אכזב הקציר ובראותך בביתך מחסור ודלות, אתה אשתך וילדיך קרובים לייאוש, וצופים בלא תקווה אל עתיד של עוני ומסכנות..."

איפה תופס אותנו סוכות הזה?

האם אנחנו מאלה שהשנה האחרונה מילאה את ביתם בקציר? מלוא הגורן והיקב?

האם אנחנו מאלו שהשנה האחרונה אכזבה את הקציר שלהם? ובביתנו מחסור, ייאוש?  

"בין כך ובין כך הנך אמור לצאת מחוסן ביתך ולהיכנס אל מתחת סכך של מיני ענפים ועלים, ולזכור שה' אלוקיך הושיב את אבותיך בסוכות, שמר אותם בהן ארבעים שנה במדבר בהוציאו אותם ממצרים ובגלותו את יד השגחתו שקיימה אותם בחיים".

וכאן מגיעות מילותיו היפיפיות של רבי שמשון רפאל הירש, אל בעלי העושר, החומרי, הנפשי, המעשי, ואל אלו שניצבים כרגע בגלגל העולם במשבצת העוני. עוני חומרי, עוני מעשי, עוני רוחני - 

"הסוכה מלמדת אותך כי אם עשיר אתה - לא העושר, לא הנכסים, ולא כל תחבולות אדם מאבטחים את חייך, אלא ה' הוא השומר את כל החוסים בו, אף אם הם יושבים בסוכות.

זכור תזכור כי עושרך גדולתך ואוצרותיך מה' הם, ולא תחזיק בהם אלא כל עוד רצון ה' בכך... 

זכור אל תשכח כי גורלו ומזלו של אדם נתון לגלגל שחוזר בעולם, ואתה, הגביר, הנך מזרעם של אבות שבשעתם הלכו במדבר ארבעים שנה וישבו בסוכות... להזכירך כי טוב לחסות בה' - בשבתך בסוכה תחת סכך של ענפים ועלים, כמו בשבתך ספון בביתך תחת גג אבנים. הישיבה בסוכה תשיב אל לבך כי על מנת ללכת אחרי ה' יתברך, ולו במדבר ובארץ לא זרועה, עליך להיות מוכן ומזומן לוותר על כל נוחיות החיים וחמדות העושר. 

על כן צא ולמד כי כל עושרך ושפע נכסיך, אין לך להישען אלא על אבינו שבשמים אשר בידו נפש כל חי. 

ואם דל אתה, דך ומדוכדך, צא והיכנס לסוכה. נטוש גם אתה את תקרת המגן של מעונך והתרושש עוד יותר משהנך ברגיל... 

זכור בסוכות הושיב ה' את אבותיך בארץ צייה והוא חי וקיים, והוא גם אלוקיך... 

וכשם שנצנוץ הכוכבים יורד עליך דרך סכך העלים, כן מביטה עין חסדו עליך. 

הוא רואה את סבלך ואת דמעותיך, שומע את אנחותיך, ויודע את דאגותיך, ולא יעזוב אותך כשם שלא עזב את אבותיך. 

שמא קרוב אתה לייאוש? כיון שמעטים ודלים בידך הנכסים שעליהם בני אדם בונים את חייהם? 

אכן אבותיך אוכלי המן למדו בסוכותיהם כי לא על מעשי ידיו יחיה האדם, כי 'על כל מוצא פי ה' יחיה האדם' (דברים ח' ג') אל הסוכה לך אתה, 

המסכן למד להיות חזק ועלז בייסוריך ולבטוח בה', הגוזר חיים אף ליושבי סוכות ומדבריות..."

וכאן מוסיף רש"ר את הנקודה המשמעותית ביותר; ההאיחזות העיקשת, הכפייתית בנכסים שלנו, היא זאת שגורמת לנו לגאווה ולמצער - לייאוש.

"מה הדבר המסיר את לבנו מאחרי ה', המביא אותנו לידי גאווה או לידי ייאוש? ומרוב דאגתנו לרווחתנו אינו מניח מקום לחיים טובים באמת? דבר זה הוא הדמיון הכוזב שבו אנו נאחזים ברכוש, ועושים אותו לאליל חיינו. הלא הוא דמיון השווא שבו כל אחד בונה מגדל בבל לעצמו, וחש בביטחון רק תחת מחסה מעשה ידיו. מן השיגיון הזה אמורה הסוכה לשחררנו. קיום מצות הסוכה יסיר מידינו את אזיקי פולחן הרכוש והאלהת מעשי ידי אדם, ותחתיהם ימליך את ה' יתברך כיסוד חיינו היחיד. הסוכה תורה לנו לבטוח בה' ולבחור דרך אמונה".

אבל לא מספיק לחוש במסר הזה. 

עלינו לפאר את הסוכה, לייפות אותה, כדי להדגיש את החלק שלנו בה, בצורה המלאה ביותר. להראות שאנחנו נכנעים לפני מלכות ה' בשמחה. בענווה. בתלות מלאה בעוצמה.

"נהג כך שרואים שאתה יושב בסוכה ברצון ובשמחה. כי הדרגה העליונה של האמונה אינה מתבטאת רק בכך שאינך מתייאש, אלא בשמחה וברוח הטובה שבה אתה מקבל כל מידה ומידה שה' מודד לך. לפיכך קשט את הסוכה במיטב ההידור המפאר כרגיל את חדר מגוריך, בשבתך בסוכה התבונן במשמעותה, התחזק והתעצם במידת הביטחון, הסר מעליך כל דבר המחלל את כבוד האדם, ובייחוד פולחן הרכוש. היה שלם עם העולם כולו, שלם עם ה', עם עצמך, עם חייך, כדי שתשיג את פסגת החיים שבה כל מחשבותיך הם ה' ועבודת ה' תכלית זאת תשיג אם הסוכה לא תהיה לך מצות אנשים מלומדה, אלא תשיג את שהקב"ה בעצמו הועיד לסוכה; "למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלוקיכם'".

הלוואי שנזכה.

לזכות לחיים שיש בהם.

חג סוכות שמח!הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.