מדיניות פרטיות – שבי רגע


א. הקדמה

1.     מסמך זו הינו מסמך מדיניות הפרטיות של אתר ומגזין 'שבי רגע' (להלן 'האתר' 'אנחנו' 'אנו' 'המגזין' וכדומה) בכתובת https://www.shvirega.co.il. אתר 'שבי רגע' הינו אתר תוכן, מידע, הווי, פנאי, וצרכנות לנשים. המגזין הדיגיטלי 'שבי רגע', הינו חלק בלתי נפרד מאתר שבי רגע, כל האמור במסמך זה כלפי האתר הינו גם כלפי המגזין.

2.    הפרטיות של המבקרים באתר שלנו חשובה לנו מאוד, ואנחנו מחויבים לשמירה עליה. המדיניות הזו מסבירה מה נעשה עם הפרטים האישיים שלכם.

3.    אם יש לכם שאלות והערות כלשהן לגבי מדיניות הפרטיות או שנתקלתם בחשש להפר פרטיות, אתם מוזמנים לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני - shvirega@gmail.com.

4. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את מדיניות הפרטיות המוצגת להלן, מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.


ב. קרדיט

המסמך הזה נוצר בעזרת תבנית של (SEQ Legal (seqlegal.com ושונתה על ידי (Website Planet (www.websiteplanet.com, ועבר שינויים רבים נוספים על ידינו.


ג. איסוף פרטים אישיים

לצורך השימוש השוטף של האתר, וכן לצורך שליחת מידע כגון ניוזלטר, מגזין, שיווק האתר וכדו', ייתכן שהסוגים הבאים של פרטים אישיים ייאספו, יאוחסנו, ויעשה בהם שימוש:

1.    מידע על המחשב שלכם, כולל כתובת ה-IP שלכם, מיקומכם הגאוגרפי, סוג הדפדפן והגרסה שלו, ומערכת ההפעלה;

2.    מידע על הביקורים והשימוש שלכם באתר, כולל מקור ההפניה, אורך הביקור, צפיות בעמודים, ונתיבי המעבר שלכם באתר;

3.    מידע, כמו למשל כתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים בזמן ההרשמה לאתר שלנו;

4.    מידע, כמו למשל השם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם, שאתם מזינים על מנת ליצור מנוי להודעות הדואר האלקטרוני ו/או הניוזלטר שלנו;

5.    המידע שאתם מזינים בזמן השימוש בשירותים באתר שלנו;

6.    מידע שנוצר בזמן השימוש באתר שלנו, כולל מתי, כמה, ובאילו נסיבות אתם משתמשים בו;

7.    מידע שאתם מפרסמים באתר שלנו בכוונה לפרסמו באינטרנט, שכולל את שם המשתמש שלכם, ותוכן התגובות שלכם;

8.    מידע שנכלל במסרים שאתם שולחים לנו בדואר האלקטרוני או באמצעות האתר שלנו, כולל תוכן המסר והמטא-דאטה שלו;

9.    כל סוג אחר של פרטים אישיים שאתם שולחים אלינו.

לפני שתחשפו בפנינו את הפרטים האישיים של אדם אחר, עליכם לבקש את הסכמת האדם הזה גם עבור השיתוף וגם עבור העיבוד של אותם הפרטים האישיים לפי מדיניות זו


ד. שימוש בפרטים האישיים שלכם

בפרטים אישיים שנמסרו לנו דרך האתר שלנו ייעשה שימוש למטרות שצוינו במדיניות זו, או בעמודים הרלוונטיים שבאתר. ייתכן שנשתמש בפרטים האישיים שלכם למטרות הבאות:

1.    ניהול האתר והעסק שלנו;

2.    התאמה האישית של האתר עבורכם;

3.    לאפשר לכם להשתמש בשירותים הזמינים באתר שלנו;

4.    לשלוח לכם הודעות מסחריות שאינן שיווקיות;

5.    לשלוח לכם התראות בדואר אלקטרוני שביקשתם באופן ספציפי;

6.    שליחה של הניוזלטר שלנו אליכם בדואר אלקטרוני, (אתם יכולים להודיע לנו בכל עת שכבר אין לכם צורך בניוזלטר);

7.    שליחה של מסרים שיווקיים שקשורים לעסק שלנו והעסקים של חברות צד ג’ שנבחרו בקפידה שלדעתנו עשויות לעניין אתכם, בדואר או, במקרים שבהם הסכמתם לכך ספציפית, בדואר האלקטרוני, או באמצעות טכנולוגיות דומות (אתם יכולים ליידע אותנו בכל עת אם אתם כבר לא מעוניינים במסרים שיווקיים);

8.    אספקה של מידע סטטיסטי בנוגע למשתמשים שלנו לצד ג’ (אבל צד ג’ זה לא יוכל לזהות אף משתמש בודד לפי המידע);

9.    טיפול בבירורים ותלונות שהוגשו על ידכם או נוגעות אליכם וקשורות לאתר שלנו;

10.    לשמור על האתר שלנו מאובטח ולמנוע הונאה;

11.    אימות של היענות לתנאי השירות המכתיבים את אופן השימוש באתר (כולל ניטור של הודעות פרטיות שנשלחו דרך שירות ההודעות הפרטיות של האתר שלנו);

12.    שימושים נוספים אחרים.

אם תמסרו לנו מידע אישי לפרסום באתר שלנו, אנחנו נפרסם את המידע ונשתמש בו בדרכים אחרות בהתאם לרישיון שתספקו לנו.

אנחנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם ללא הסכמתכם לכל צד ג’ שהוא, לצורך השיווק הישיר שלו, או של כל צד ג’ אחר.


ה. חשיפת פרטים אישיים

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם לכל אחד מהעובדים, המנהלים, המבטחים, היועצים המקצועיים, הסוכנים, הספקים, או קבלני המשנה שלנו, במידה סבירה וכנדרש למטרות המצוינות במדיניות זו.

אנחנו עשויים למסור את הפרטים האישיים שלכם:

1.    לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

2.    בהקשר של כל הליך משפטי קיים או עתידי;

3.    על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי);

4.    לרוכש (או הרוכש הפוטנציאלי) של כל עסק או רכוש שאנחנו רוכשים (או שוקלים לרכוש);

5.    ולכל אדם שאנחנו מאמינים במידה סבירה שעשוי לפנות לבית דין או לכל רשות מוסמכת לצורך מסירה של הפרטים האישיים בהם סביר לדעתנו שאותו בית דין או רשות יורה על מסירה של פרטים אישיים אלה.

למעט על פי הכתוב במדיניות זו, אנו לא נספק את הפרטים האישיים שלכם לצד ג'.


ו. העברות נתונים בינלאומיות

1.    ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יאוחסן, יעובד, ויועבר בין כל אחת מהמדינות בהן אנו פועלים, על מנת לאפשר לנו להשתמש במידע בהתאם למדיניות זו.

2.    ייתכן שמידע שאנחנו אוספים יועבר למדינות הבאות, להן אין חוקי הגנת נתונים התואמים את אלה הפועלים באזור הכלכלי האירופי: ארצות הברית של אמריקה, רוסיה, יפן, סין, והודו.

3.    פרטים אישיים שאתם מפרסמים באתר שלנו או מוסרים לפרסום באתר שלנו עשויים להיות זמינים, באמצעות האינטרנט, מסביב לעולם. אנחנו לא יכולים למנוע את השימוש או השימוש לרעה במידע הזה בידי אחרים.

4.    אתם מביעים הסכמה להעברות הפרטים האישיים המתוארות בסעיף ו’ זה.


ז. שמירת פרטים אישיים

1.    סעיף זה מפרט את תהליך ומדיניות שמירת הנתונים שלנו, המתוכננים לעזור להבטיח שאנחנו נענים לחובות המשפטיות שלנו הנוגעות לשמירה ולמחיקה של פרטים אישיים.

2.    פרטים אישיים שאנחנו מעבדים עבור כל מטרה או מטרות, לא יישמרו יותר מכמה שנדרש עבור מטרה או מטרות אלה.

3.    על אף ההוראה בסעיף ז’-2, אנו נשמור מסמכים (כולל מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

1.    לפי מה שנדרש מאתנו על פי חוק;

2.    אם לדעתנו המסמכים עשויים להיות רלוונטיים לכל הליך משפטי מתמשך או פוטנציאלי;

3.    על מנת לבסס, להפעיל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (כולל אספקה של מידע לאחרים למטרות מניעת הונאה והפחתה של סיכון אשראי)


ח. אבטחת הפרטים האישיים שלכם

1.    אנחנו ננקוט משנה זהירות ארגוני וטכני סביר על מנת למנוע את האבדן, השימוש לרעה, או השינוי של הפרטים האישיים שלכם.

2.    אתם מכירים בכך שהשידור של מידע על פני האינטרנט אינו מאובטח מעצם היותו, ואנחנו ללא יכולים להבטיח שנתונים שנשלחים דרך האינטרנט יהיו מאובטחים.

3.    למרות האמור, אם אתם מבחינים בפירצה כלשהיא באבטחת המידע, אנא הודיעו לנו מיידית בכתובת הדוא"ל - shvirega@gmail.com.

4.    אתם אחראים על שמירת הסיסמא בה אתם משתמשים לקבלת גישה לאתר שלנו חסויה; אנחנו לא נבקש מכם את הסיסמא שלכם (למעט בזמן ההתחברות לאתר שלנו).


ט. תיקונים

אנחנו עשויים לעדכן מדיניות זו מעת לעת באמצעות פרסום של גרסה חדשה באתר שלנו. עליכם לבדוק את העמוד הזה מדי פעם על מנת לוודא שאתם מבינים כל שינוי שנעשה במדיניות זו. אנחנו עשויים להודיע לכם על שינויים במדיניות זו בהודעת דואר אלקטרוני או דרך מערכת ההודעות הפרטיות שבאתר שלנו.


י. הזכויות שלכם

אתם יכולים להורות לנו לספק לכם כל פרט מפרטיכם האישיים שאנו מחזיקים הנוגעים אליכם; אספקת פרטים אלה תהיה כפופה לתנאים הבאים:

1.    תשלום של עמלה; 

2.    אספקה של ראיות הולמות עבור הזהות שלכם;

אנחנו עשויים לסרב למסור פרטים אישיים שאתם מבקשים עד למידה המורשית על פי חוק.

אתם יכולים להורות לנו בכל עת לא לעבד את הפרטים האישיים שלכם לצורכי שיווק.

בעת הצורך, הנכם יכולים לפנות אלינו בכתובת הדואר האלקטרוני - shvirega@gmail.com.


יא. אתרים צד ג’

האתר שלנו יכול לכלול גם שירותים המוצעים ע"י אתרים חיצוניים, וכן יכול לכלול קישורים חיצוניים לאתרים צד ג’. אין לנו שליטה על הנעשה באתרים חיצוניים אלו, ואיננו אחראים על מדיניות הפרטיות והנהלים של כל צד ג'.


יב. עדכון מידע

אנא הודיעו לנו בכתובת הדואר האלקטרוני - shvirega@gmail.com, אם יש צורך לתקן או לעדכן את הפרטים האישיים שאנו מחזיקים עליכם.


יג. עוגיות

האתר שלנו משתמש בעוגיות. [עוגייה היא קובץ המכיל מזהה (מחרוזת של אותיות ומספרים) שנשלח על ידי שרת אינטרנט לדפדפן אינטרנט ומאוחסן בדפדפן. אז, המזהה נשלח בחזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן מבקש מהשרת להציג דף אינטרנט. (עוגיות יכולות להיות או עוגיות “עיקשות” או עוגיות “פעולה" - עוגייה עיקשת תאוחסן בדפדפן שלכם ותישאר בתוקף עד תאריך התפוגה שנקבע לה, אלא אם תימחק על ידי המשתמש לפני תאריך התפוגה; עוגיית פעולה, מאידך, תפוג בסוף זמן הגלישה הנוכחי שלכם, כשתסגרו את הדפדפן. בדרך כלל עוגיות לא כוללות מידע שמזהה משתמשים אישית, אבל פרטים אישיים שאנחנו מאחסנים הנוגעים עליכם יכולים להיות מקושרים למידע המאוחסן והמתקבל מתוך עוגיות)]. 

אנחנו משתמשים בשירותי Google Analytics באתר שלנו (וכן אנו עשויים להשתמש בשירותי סטטיסטיקה אנונימיים נוספים), כדי לעקוב אחרי השימוש באתר, לנתח את השימושים בו, לשם שיפור הפעלת האתר ונוחות השימוש בו.

רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לשימוש בעוגיות ולחסום אותם, באופן חלקי או מלא, כפי שמופיע בהגדרות הדפדפנים או בקבצי העזרה של הדפדפנים.

לחסימה של כל העוגיות תהיה השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות, יתכן שלא תוכלו להשתמש בכל האפשרויות שבאתר שלנו.

כמו כן אתם יכולים למחוק עוגיות שכבר מאוחסנות במחשב שלכם, כפי המופיע בהגדרות ואפשרויות הדפדפנים ובקבצי העזרה שלהם.

למחיקה של עוגיות, עלולה להיות השפעה שלילית על נוחות השימוש של אתרים רבים.