1 דקות קריאה
17 Feb
17Feb

שורש המילה "מגילה" היא מהמילה "גילוי". ושורש השם "אסתר" היא מהמילה הסתרה.

המגילה מגוללת ומגלה לנו את הכח החבוי, הנמצא בהסתרה בתוך מציאות הנראית טבעית. המגילה מגלה את הכח הנשגב והאינסופי של הבורא, המחייה והמהווה את המציאות בכל רגע ורגע, אשר הוא עצמו "יושב בסתר עליון".

באמנות, כמו במגילה, קיים משחק מתמיד בין הגילוי לבין ההסתר.

הרב דוד ברוך וולק, פועל מזה למעלה מעשור, לגילוי המהות הייחודית של האמנות היהודית, השונה והנשגבת במהותה מאמנות העולם.

בעוד ש"אמנות" במובנה הכללי והרחב היא דרך חזותית לביטוי אישי ולתיאור המציאות החיצונית והפנימית, הרב וולק חיפש במשך שנים את ההבדל המהותי בין אמנות כללית, לאמנות יהודית.

הרב וולק מכנה את סגנון עבודותיו האמנותיות בשם "בסתר עליון" כביטוי לחיפוש המתמיד שלו כאמן, אחר נקודת האמת אשר באמנות. 

במרכז יצירותיו הוא אינו מעמיד את ה"עולם", או את האגו האישי של ה"אמן", אלא את הנקודה הנסתרת, הנוכחת והקיימת באמנות ובבריאה כולה.
נקודה זו היא החיפוש, הכמיהה והכיסופים בדרך פנימה אל הקודש.

הרב וולק למד במוסדות האמנות המכובדים והחשובים ביותר בארצות הברית, אצלי גדולי האמנים שם. הוא נחשב תמיד כאמן מצטיין, והחיפוש המתמיד שלו היה אחר נקודת האמת. כבר בראשית דרכו כאמן, הוא התבונן בטבע מתוך חיפש אחר "האמת הנצחית" שבו. הוא שאף ליצור אמנות שלא תהייה "אשליה", אלא אמנות שתייצג את האמת.

לאחר שהגיע לישראל לביקור, ונחשף כאן ללימוד התורה ולקיום המצוות, עזב וולק את תחום האמנות לחלוטין, והשקיע את כל כוחותיו וזמנו בלימוד מעמיק ורחב בגמרא, בהלכה ובסתרי תורה. 


את שווה כסף! 

המשך המאמר למנויות פרימיום בלבד, בתשלום של פחות מ - 4.50 למגזין חודשי מפנק!

רוצה גם להשקיע בעצמך?

ניתן להצטרף כאן. האתר של הרב וולק: http://davidbwolk.com/


[1] מגילת אסתר, פרק ט', פסוק א'. 

[2] פירוש הפסוק במגילת אסתר ג' י"ג, על פי המדרש 

[3] פירוש הפסוק מגילת אסתר ח': ט"ז על פי הגמרא: "אמר רב יהודה: אורה זו תורה, וכן הוא אומר (משלי ו', כ"ג) "כי נר מצווה ותרה אור"; שמחה זה יום טוב, וכן הוא אומר (דברים, ט"ז, י"ד) "ושמחת בחגך"; ששון זו מילה, וכן הוא אומר (תהלים, קי"ט, קס"ב) "שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב"; ויקר אלו תפילין, וכן הוא אומר (דברים, כ"ח, י') "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ותניא רבי אליעזר הגדול, אומר אלו תפילין שבראש". (תלמוד בבלי, מסכת מגילה, דף ט"ז, עמוד ב'. 

[4] תלמוד בבלי, מסכת חולין, דף קל"ט, עמוד ב'. 

[5] דברים, ל"א, י"ח. 

[6] מגילת אסתר, ב', כ'. 

[7] בשם הבעל שם טוב הקדוש, מצוטט בספר בעל שם טוב על התורה, פרשת וילך, סעיף ז' על הפסוק "ביום ההוא הסתר אסתיר פני". 

[8] בשם רבי נחמן מברסלב על הפסוק "ביום ההוא הסתר אסתיר פני". 

[9] מגילת אסתר, ו' א'. 

[10] ספר שמן המור, לרב אהרון אביוב, על הפסוק "ויאמר... מתוך המאמר של בעז שפיגל: "מהפכו של אחשוורוש במשתה השני עם אסתר", תבונות, מכללת הרצוג, אדר ראשון, תשס"ה.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.